Korporatīvais piedāvājums
Vasaras piedzīvojums
STORY GAMES stilā
Vasara ir lielisks laiks, kad var produktīvi attīstīties, pamācīties un atpūsties!
Katram uzņēmējam ir sapnis. Tikai daži zina, var un, galvenais, vēlas, šo sapni realizēt dzīvē.
Katram uzņēmējam ir sava vīzija par savu ideālo uzņēmumu - kurā proaktīvi, apzinīgi, profesionāli un zinoši strādā ļoti motivēti un laipni darbinieki, kas prot gan sadarboties, gan izrāda iniciatīvu, kas apkalpo jūsu klientus un palīdz viens otram un Jums pelnīt arvien vairāk un vairāk.
Un paši attīsta Jūsu uzņēmumu!
Teiksiet pasaka?

Mēs tomēr uzskatām, ka nē, jo zinām, kā var panākt šādu rezultātu: iesaistīšanās, lietderība, līdzsvars - jautri un ar prātu!
Profesionāli iedziļinoties Jūsu biznesā un uzņēmuma specifikā,
mēs piedāvājām:
 • klasiskas iemaņu trenējošas attīstības programmas
 • gudrus biznesa-kvestus
 • attīstošas improvizācijas komandu, lomu vai jauktās spēles
Bet galvenais – mēs šo visu iesakām šajā vasaras sezonā apvienot vienā tilpnē - organizēt neaizmirstamos korporatīvos svētkus vai komandu saliedējošu pasākumu, kuru neviens no dalībniekiem neaizmirsīs līdz nākamai tādai reizei.
Ieinteresējāties?
Тad mēs jau gaidām Jūsu ziņu, lai kopā izplānotu un īstenotu jūsu VASARAS LABĀKO korporatīvu - jautri un ar prātu!
Es priekrītu nosacījumiem par manu norādīto datu apstrādi.
Mūsu iespējas
Katra klienta vēlmēm, vajadzībām un iespējam mēs piemeklējam labāko risinājumu.
 • Biznesa-Kvesti
  Jautri treniņu tematiskie pasākumi no 2 līdz 16 st., kuros tiek trenētas dažādas iemaņas - vadības, lēmumu pieņemšanas stresa apstākļos, pārrunu, laika un resursu plānošanas un citas biznesa spēles formātā. Piemīt viennozīmīgs saliedēšanas effekts.
 • Improvizācijas lomu vai komandu spēles - STORY GAMES
  Lomu/komandu spēles ar vienotu sižetu ar lielu iedziļināšanas pakāpi - hard gamification - no 4 st. Parasti notiek ārpus darba telpām interjeros vai ārpus telpām, kas visvairāk atbilst spēles gaisotnei. Ļoti pieprasītas kā korporatīvie svētki un komandas saliedēšanas nolūkos.
 • Treniņi
  Iemaņu klasiskie treniņi - no 8 st. - vadības, pārdošanas, pārrunu un citu ikdienā nepieciešamo prasmju attīstībai.
Kāda ir cena?
tāme katram pasākumam tiek izstrādāta atsevišķi
Zvaniet mums:
+371 28312115
Alex.Dobrowolsky@gmail.com
Lūdzu dalieties ar šo informāciju ar partneriem, jo, iespējami arī viņiem šis jautājums ir aktuāls.
Made on
Tilda